Abbott Consumer Advise Team in Ho Chi Minh City, Vietnam

JOB DESCRIPTION:

1. PURPOSE (Mục đích)

To defines the scope of activities, responsibilities and job duties of the Trade Consumer of 3A Pharma Company.

Bảng mô tả công việc này nhằm phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên CAT thuộc bộ phận Trade Consumer.

2. SCOPE (Phạm vi)

The Trade Consumer Team primary function is to Planning Action Review and timely complete the task.

Chức năng của nhân viên CAT thuộc bộ phận Trade Consumer là đảm bảo thực hiện đúng qui trình marketing và hoàn thành công tác đúng tiến độ theo yêu cầu của công ty.

3. MAJORS JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES (Nhiệm vụ và trách nhiệm chính)

 • Implement and review marketing activities to achieve sales target.

 • Update market information

 • Implement working plan in the field assigned by CAT Supervisor..

 • Call visit and building good relationship with shop owners.

 • Update weekly competitors’ activities.

 • Co-ordinate with Salesman to deploy company’s activities.

 • SWOT analysis for shops.

 • Report fully with current system.

 • Theo dõi và thực hiện chương trình MKT

 • Cập nhật thông tin thị trường

 • Thực hiện lịch làm việc được giao

 • Thăm viếng và tạo mối quan hệ với khách hàng

 • Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh hàng tuần

 • Phối hợp với các SS/USM để triển khai hoạt động của công ty

 • Phân tích SWOT cho từng cửa hàng

 • Báo cáo hoạt động

4. JOB SPECIFICATION (Bảng tiêu chuẩn công việc-CTQ)

Job Requirements (Yêu cầu công việc) [c1]

 • Functional (Chuyên môn)

 • Leadership (Lãnh đạo)

 • Work experience (Kinh nghiệm)

 • CTQ (các tiêu chuẩn quan trọng)

Technical Experience : Able to handle operation jobs achieve target by contacting with customers, introducing products, getting support from retailers fulfill selling and customer service

 • Có khả năng xử lý, thực hiện hoạt động nhằm đạt chỉ tiêu thông qua tiếp xúc khách hàng, giới thiệu hàng hóa, giành sự hỗ trợ của chủ cửa hiệu để hoàn thành mục tiêu bán hàng và phục vụ khách hàng

Leadership : Able to receive pressure positively, comply all policy, team work and willing to learn for self-development

 • Có khả năng nhận áp lực một cách tích cực, tuân thủ chính sách công ty, có tinh thần đồng đội và học hỏi cầu tiến

Work Experience : At least least 1 years experience at CAT with significant achievements.

 • Có ít nhất 1 năm làm vị trí CAT và đạt kết quả cao.

CTQ:

- From 20-26 years old

 • Good record for previous companies

 • Experienced in Milk Industry/ FMCG business

 • High initiative ,careful, meticulous, hard, accuracy

 • Striving, Thinking, Relating

 • Good English and IT skills

 • Từ 20-26 tuổi

 • Có thành tích tốt với các công ty trước

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sữa/ hàng tiêu dùng nhanh

 • Chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù, chính xác

 • Hăng hái nhiệt huyết, khả năng tư duy tốt và biết tạo dựng các mối quan hệ tốt

 • Kỹ năng đọc viết tiếng Anh và sử dụng vi tính tốt

Education requirements [c2]

(Trình độ học vấn)

Bachelor degree; Ecocomy/ Business is preferable;

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng; Ưu tiên ngành kinh tế hoặc kinh doanh

JOB FAMILY:

Marketing-Advertising/Promotion

DIVISION:

ANI International Nutrition

LOCATION:

Vietnam > Ho Chi Minh City : 18 Luy Ban Bich Office

ADDITIONAL LOCATIONS:

WORK SHIFT:

Standard

TRAVEL:

Yes, 20 % of the Time

MEDICAL SURVEILLANCE:

Not Applicable

SIGNIFICANT WORK ACTIVITIES:

Not Applicable

Abbott is about the power of health. For more than 125 years, Abbott has been helping people reach their potential — because better health allows people and communities to achieve more. With a diverse, global network serving customers in more than 150 countries, we create new solutions — across the spectrum of health, around the world, for all stages of life. Whether it’s next-generation diagnostics, life-changing devices, science-based nutrition, or novel reformulations, we are advancing some of the most innovative and revolutionary technologies in healthcare, helping people live their best lives through better health.

The people of Abbott come to work each day with relentless energy, enthusiasm and a promise to enhance the health and well-being of millions of people. They push the boundaries to help manage and treat some of life’s greatest health challenges.

We invite you to explore opportunities at Abbott , to see if your talents and career aspirations may fit with our openings. An equal opportunity employer, Abbott welcomes and encourages diversity in our workforce.

Follow Us:

Facebook at https://www.facebook.com/AbbottCareers

LinkedIn at https://www.linkedin.com/company/abbott-

YouTube at https://www.youtube.com/c/abbott

Twitter at https://twitter.com/AbbottNews