Abbott Jobs

Mobile abbott Logo

Job Information

Abbott Supervisor in Can Tho, Vietnam

 • Theo dõi và thực hiện các chương trình MKT (cho Shop và người tiêu dùng )

 • Đánh giá và xác định đúng tiềm năng PGs cho nhân sự công ty

 • Động viên và hổ trợ nhân viên phát huy tối đa khả năng làm việc.

 • Sắp xếp lịch làm việc của PGs.

 • Kiểm tra hoạt động của PGs ở Field

 • Đề xuất tuyển dụng nhân sự và huấn luyện công việc ở Field

 • Thăm viếng và tạo mối quan hệ với khách hàng.

 • Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

 • Phối hợp với các TL/SS để triển khai hoạt động của công ty.

 • Hỗ trợ hoạt động của nhóm Ethical/ CAT/TCT

 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác có liên quan đến mục tiêu chung của Công ty.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers