Abbott Jobs

Mobile abbott Logo

Job Information

Abbott Medical Representative (Hospital channel) - Da Nang - Abbott Nutrition in Da Nang, Vietnam

  1. Quản lý địa bàn: bệnh viện ở Đà Nẵng

• Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ.

• Đánh giá, phân loại và xác định khách hàng mục tiêu, ưu tiên các địa bàn tiềm năng.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm thông qua việc đảm bảo các dịch vụ của công ty được đáp ứng theo yêu cầu.

• Theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong địa bàn, báo cáo thông tin thị trường cho quản lý cao hơn và đội ngũ marketing.

  1. Phát triển kinh doanh

• Phát triển cơ hội kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình Bán hàng và Tiếp thị trên địa bàn được giao.

• Thực hiện ghé thăm khách hàng hằng ngày một cách hiệu quả, xử lý phản hồi về sản phẩm một cách nhanh nhất.

• Kết hợp đa dạng các hoạt động (thuyết trình, tư vấn về sản phẩm) ở các địa điểm khác nhau: bệnh viện, trung tâm sức khỏe, trường mẫu giáo và các tổ chức khách hàng khác.

  1. Lập kế hoạch và tổ chức:

• Sử dụng thông tin dữ liệu khách hàng cho việc lên kế hoạch chi tiết việc ghé thăm khách hàng theo tuần, theo tháng, theo ngày, phân bổ nguồn lực hoặc các hoạt động tiếp thị trực tiếp đến khách hàng.

  1. Công việc khác:

• Cập nhật thông tin về sản phẩm, kiến thức khoa học về chăm sóc sức khoẻ.

• Quản lý các báo cáo của bộ phận một cách chính xác và kịp thời.

• Đảm bảo các hoạt động tuân thủ theo Bộ Quy tắc ứng xử của Công ty và pháp luật.

• Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers